Widgets

Projectplace-widgets tonen projectstatus, aantal dagen tot de deadline en de algehele houding ten aanzien van het project, voor meer betrokkenheid en inzet.

Start nu met online samenwerken, in slechts enkele minuten klaar voor gebruik.

Probeer Projectplace Enterprise

Status widgets

Wat zijn widgets?

U kunt ‘widgets’, oftewel mini-applicaties, toevoegen aan uw project en ze handig laten weergeven boven de tijdlijn voor het project. Deze widgets zorgen indirect voor meer betrokkenheid en inzet.

Als beheerder bepaalt u welke widgets u voor elk project wilt laten weergeven: Actiestatus, Aftellen of Teamspirit. U kunt ze alle drie laten weergeven..

Widget Actiestatus

Kleine successen geven een gevoel van vooruitgang, dat op zijn beurt weer voor nóg meer vooruitgang zorgt. Deze widget geeft een snel overzicht van de voortgang van het project. Als beheerder kunt u kiezen of u dit wilt aangeven in de vorm van een teller (voltooide acties in verhouding tot niet-voltooide acties), als een percentage of als een metersymbool. Door dit aan te geven, bevordert u de flow en het momentum van het project.

Aftelwidget

Mensen reageren op deadlines. Deze widget geeft het aantal dagen aan tot de volgende deadline voor een projectstap. Dit wordt nog eens extra zichtbaar gemaakt door een lopend zandlopersymbool. Dit maakt mensen meer bewust van de tijd die nog over is voor het voltooien van de projectstap en benadrukt de mogelijke noodzaak om veranderingen aan te brengen in de planning of in de toewijzing van middelen.

Widget Teamspirit

Met deze widget kunnen projectleden aangeven wat hun algemene houding is ten aanzien van het project door op een schaal van 1-10 aan te geven hoe tevreden ze zijn. Dit is een belangrijke indicatie voor de algehele stemming binnen het project. Als de teamspirit inzakt, kan het verstandig zijn om na te gaan wat de oorzaak is. Er kan dan worden gekeken hoe u de zaken weer op de rails krijgt en de teamspirit kunt verbeteren.

Start nu met online samenwerken, in slechts enkele minuten klaar voor gebruik.

Probeer Projectplace Enterprise