Projecten in de energiesector

voert u het beste uit met Projectplace. Het  is een uitdaging om de grote hoeveelheid projectdata in de energiesector te beheren. Projectgroepen zijn namelijk geografisch verspreid en het team moet vele documenten delen. Daarnaast is er een groot aantal verantwoordelijkheidsterreinen waardoor vergissingen enorme financiële consequenties voor de betrokken ondernemingen kunnen hebben.

Projectplace voorziet in een transparante documentgeschiedenis en voorkomt het risico dat er meerdere versies van een document rondgaan, dat wijzigingen verloren gaan of dat men dubbel werk doet. En door automatische statusrapporten bent u altijd op de hoogte van de voortgang van het project.

Veel klanten in de energiesector hebben wij met hun projecten op de goede weg geholpen. Lees hun verhalen en begin ook gelijk met tijd en geld besparen.

Investeer 15 minuten: begin gelijk tijd te besparen, of probeer Projectplace  gratis en zonder verdere verplichting! 

Boek een telefoongesprek    Probeer gratis

Veel klanten in de energiesector hebben wij met hun projecten op de goede weg geholpen en hebben de juiste oplossing voor hun uitdagingen geleverd. 

 • Alle twijfel over de validiteit van projecttekeningen, ontwerpen, specificaties en goedkeuringen wegnemen
 • De communicatie met externe betrokkenen overal ter wereld verbeteren
 • Veilig bestanden opslaan buiten de firewall, met de mogelijkheid toegangsrechten in te stellen
 • Zicht houden op wijzigingen en zeker weten dat u altijd met de laatste versie werkt
 • Alle feedback op documenten afkomstig van reviews centraal beschikbaar maken, zonder emails heen en weer te sturen
 • Tijd en kosten voor zakenreizen besparen door online te vergaderen
 • Eenvoudig en snel nieuwe leden op weg helpen - ongeacht computerkennis

Als de samenwerking tussen veel aannemers, ingenieurs en leveranciers in de keten als een goed geoliede machine moet lopen is het cruciaal dat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Alle betrokken partijen in de keten hebben profijt van het gebruik van Projectplace.

Winst voor aannemers

 • Eenvoudig projectdata beheren met geografisch verspreide teams van onderaannemers
 • Grote documenten delen op één veilige en centrale locatie, buiten de firewall
 • Documenten altijd beschikbaar maken
 • Eenvoudig en snel nieuwe leden op weg helpen - ongeacht computerkennis

Winst voor ingenieurs

 • De communicatie met leveranciers versnellen, zelfs over grenzen heen
 • Alle documenten delen op één centrale en veilige locatie, buiten de firewall
 • Altijd toegang tot de juiste versie van tekeningen en specificaties
 • Aan strikte documentvereisten voldoen – alle door betrokkenen aangebrachte projectupdates en wijzigingen opslaan
 • De transparantie vergroten met een efficiënte controle op documentversies
 • Zicht houden op de status, verantwoordelijkheden en deadlines van het project – afwijkingen al in een vroeg stadium ontdekken

Winst voor producenten / leveranciers

 • Alle voor projecten relevante documenten en communicatie op één plek delen – voorkom vertragingen in elke fase van het afleveren van projecten en de kosten die dat voor de klant met zich meebrengt
 • Leveranciers hebben altijd toegang tot een bijgewerkt tijdschema – iedereen onthoudt zo wat er moet gebeuren
 • Een overzicht van de voortgang van alle projecten en inzicht in leveringen, zowel intern als tussen onderaannemers en klanten
 • Uw klanten hebben altijd zelf inzicht in de voortgang van hun projecten - voor een betere dienstverlening aan klanten en een groter vertrouwen