Oxfam Novib

"Kort nadat zowel de marketing- en trafficafdeling als de ICT-afdeling overgingen op Projectplace bleek dat de samenwerking verbeterde."
Dirk Verver, Inkoop grafische producten Oxfam Novib
Oxfam Novib

Projectplace zorgt voor rust

en overzicht bij Oxfam Novib

Een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Dat is waar Oxfam Novib zich dagelijks voor inzet. Zo zorgt de organisatie er bijvoorbeeld voor dat mensen op een eerlijke manier in hun eigen inkomen kunnen voorzien en lobbyt Oxfam Novib bij politiek en bedrijfsleven om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Daarnaast vraagt ze Nederlanders om keuzes te maken die goed zijn voor arme landen, zoals het kopen van eerlijke producten, waarvoor mensen in ontwikkelingslanden een goede prijs krijgen.

Nauwkeurig plannen

Het bereiken van deze doelstellingen vraagt om de juiste communicatie en samenwerking vanuit Oxfam Novib. De organisatie beschikt dan ook over een uitgebreid marketing- en trafficteam. Zij hebben te maken met veel verschillende projecten waarover gecommuniceerd moet worden, bijvoorbeeld via DMacties of folders. Het opzetten en bijhouden van al deze projecten vergt een nauwkeurige planning.

Zoektocht naar oplossing

Dirk Verver, Inkoop grafische producten en begeleiding, vertelt: “Tot vorig jaar werkten wij op de afdeling traffic en marketing met een projectmanagementoplossing waarin we geen goed overzicht hadden van alle projecten die uitstonden en de status van deze projecten. Aangezien er meerdere mensen met één project te maken hebben, werkt dit niet efficiënt. Het is belangrijk voor deelnemers om te weten wanneer de deadlines zijn en wie waar mee bezig is. Ik ben toen op zoek gegaan naar een oplossing waarbij dit beter geregeld is en waar de tool visueel goed ingericht is.”

De zoektocht van Dirk startte op het internet, waar zijn oog onder andere op Projectplace viel. Waar na verdere verdieping andere oplossingen te beperkt bleken, viel de keuze op deze transparante, sociale en visueel ingestelde online samenwerkingstool. “Sinds we zijn gestart met het gebruik van Projectplace zijn de medewerkers enthousiast. De tool is zeer gebruiksvriendelijk, dus dit zorgde ervoor dat mensen snel hun weg wisten te vinden binnen de projecten”, stelt Verver.

» Lees meer in de bijgesloten PDF