Raad voor Rechtsbijstand

Met zoveel externe betrokkenen in een toch doorgaans complexe materie is het centraal benaderen en actualiseren van documenten meer dan een noodzaak.
Ingrid von Burg, projectsecretaris Rechtwijzer

Raad voor Rechtsbijstand & Het Nieuwe Werken

De Raad voor Rechtsbijstand is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie. De Raad is een maatschappelijk betrokken organisatie die, op basis van de Wet op de Rechtsbijstand, zorg draagt voor de organisatie van verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo kunnen mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen subsidie krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand. Daartoe maakt de Raad gebruik van een aantal onlinetoepassingen, zoals de Rechtwijzer en het Echtscheidings- en Ouderschapsplan.

Ingrid von Burg is sinds een jaar werkzaam bij de Raad voor Rechtsbijstand als projectsecretaris Rechtwijzer. In deze rol initieert en coördineert zij vrijwel alle activiteiten die te maken hebben met de afronding van de actualisatie van het Echtscheidings- en Ouderschapsplan en maakt zij een start met de grootscheepse verbouwing van de Rechtwijzer die de komende twee jaar haar agenda bepaalt.

“Voordat ik bij de Raad voor Rechtsbijstand aan het werk ging, hield ik me op een ander vlak bezig met beleid. In die functie heb ik nooit te maken gehad met Het Nieuwe Werken, laat staan dat ik er van had gehoord. Gek genoeg is de Raad voor Rechtsbijstand nu ook niet één, twee, drie een organisatie die je onmiddellijk associeert met Het Nieuwe Werken, maar toch wordt ook hier – weliswaar bescheiden – op een dergelijke manier gewerkt. Het wordt eigenlijk alleen maar niet zo benoemd.”
stisch.”

“Het project waar de komende tijd veel van mijn tijd en aandacht naar uitgaat, is de totale verbouwing van de Rechtwijzer. Op dit moment is de Rechtwijzer een online hulpmiddel voor iedereen die hulp nodig heeft bij het vinden van de juiste juridische bijstand, een soort TomTom in het recht. De toepassing leidt aan de hand van
vraag en antwoord naar een advies over welke deskundige je het best kunt inschakelen om je juridische vraag te beantwoorden of probleem op te lossen. In de toekomst willen we met dit hulpmiddel veel meer toewerken naar zelfredzaamheid. De bezoeker zal in dat geval door het beantwoorden van vragen vertrouwd worden gemaakt met een traject dat hij of zij zelf kan afleggen via hoofdkantoren van bedrijven, brancheverenigingen, adviesloketten etcetera voordat er kosten gemaakt worden voor een jurist.”

“Het mag duidelijk zijn; een dergelijke verbouwing is een complex samenspel van vele partijen, vooral externe partijen. De verhouding intern vs extern is in dit geval 20 – 80. Daarbij hebben we voornamelijk te maken met medewerkers van de Universiteit van Tilburg, vele experts uit de rechterlijke macht en advocatuur en diverse adviesorganisaties die nadrukkelijk betrokken zijn bij de communicatieve en juridische infrastructuur van de Rechtwijzer. Maar uiteindelijk worden ook individuele burgers een partij in het project, omdat we hen nodig hebben om de nieuwe Rechtwijzer te testen.”

“Wat is daar dan zo ‘Nieuw Werken’ aan? Het simpele feit dat 80 procent van de betrokkenen buiten de eigen organisatie opereert maar wel 100% actueel op de hoogte moet en wil zijn om een goed resultaat af te leveren, betekent dat we alle middelen volledig locatieongebonden bereikbaar moeten maken en actueel moeten houden. Bij mijn aanstelling ben ik na een korte inventarisatie daarom al snel op zoek gegaan naar een leverancier die snel en kostenefficiënt kon voorzien in software die het samenwerken van mensen van verschillende instanties ondersteunt, alsmede versiebeheer en planningen enzovoorts.”

“Binnen de Raad van Rechtsbijstand wordt zoveel mogelijk gewerkt conform Prince2. Voor de dagelijkse aansturing werd gebruik gemaakt van de bekende Officeproducten en de telefoon. Bij de keuze voor een toepassing om documenten centraal te bewaren en benaderbaar te maken voor alle mensen die betrokken zijn bij het project en een strak up-to-date versiebeheer te garanderen, is een probleemloze samenwerking met deze systemen van groot belang. Projectplace kwam daarbij als meest interessante optie naar voren, vooral omdat de prijs erg gunstig uitviel. Hoewel Projectplace heel goed werkt, geef ik heel eerlijk toch liever de voorkeur aan maatwerkoplossingen. Maar die zijn simpelweg niet te betalen. Het belangrijkst voor mij is, dat ik zaken beter kan monitoren. Mijn eigen bescheiden probleem daarbij is dat ik soms toch ook te maken heb met mensen die zich niet eenvoudig laten verleiden om zich te verdiepen in de manier waarop Projectplace werkt. Maar: mijn eigen tutorial, een kort stappenplan, helpt fanta